Når du handler på vores website, skal du indtaste personlige informationer på din konto.

Følgende oplysninger har vi brug for, for at kunne behandle din ordre:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Mobil nr.

Vi bruger udelukkende dine oplysninger til at kunne behandle din ordre og sende varer og for at kunne informere dig om din levering. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. I henhold til regnskabsloven skal oplysningerne gemmes i 5 år efter køb. Du kan til enhver tid kunne få din konto slettet ved at rette henvendelse på mail@tinglevhudpleje.dk

Billeder og tekst mm på vores website:
Alle billeder, tekst eller andet materiale må ikke kopieres uden der er lavet en skriftlig aftale herom.